Euro sprocket bolt kit : Moto-Master 6x M8-26mm Torx head bolt,

Bolt kit Moto-Master 6x M8-26mm

120,00 kr

Passar till

KTM 125 EXC 1995 2016
KTM 125 SX 1995 2022
KTM 125 XC-W 2017 2019
KTM 144 SX 2007 2008
KTM 150 EXC TPI 2020 2022
KTM 150 SX 2009 2022
KTM 250 EXC 1995 2019
KTM 250 EXC TPI 2018 2022
KTM 250 EXC-F 2007 2022
KTM 250 SX 1995 2022
KTM 250 SX-F 2007 2022
KTM 300 EXC 1995 2019
KTM 300 EXC TPI 2018 2022
KTM 350 EXC-F 2012 2022
KTM 400 EXC 2000 2010
KTM 450 EXC 2003 2016
KTM 450 EXC-F 2017 2022
KTM 450 SMR 2005 2014
KTM 450 SX-F 2006 2022
KTM 5 SX-E 2019 2021
KTM 50 SX 2017 2022
KTM 500 EXC-F 2017 2022
KTM 530 EXC 2009 2011
KTM 65 SX 2018 2022
KTM 690 ENDURO 2008 2010
KTM 690 ENDURO R 2009 2020
KTM 85 SX 2008 2022